Workshop om skönlitteratur

På bilden: deltagare i workshopen om skönlitteratur
Deltagare i workshopen om skönlitteratur Bild: Torbjörn Lundgren
I projektet skiljer vi skönlitteratur från faktatexter. Under en workshop i december diskuterade vi hur vi ska arbeta med skönlitteratur.

Att läsa skönlitteratur är annorlunda än att läsa fakta och nyheter. Skönlitteraturen är en upplevelse som inte behöver förstås på samma objektiva sätt som fakta. I projektet har vi hittills fokuserat på fakta, information och nyheter. Nu ställer vi oss följande frågor:

  • Hur ska vi närma oss skönlitteraturen?
  • Hur kan man mäta läsupplever?
  • Hur kan vi ge fler läsare med kognitiva svårigheter goda läsupplevelser?
  • Hur når vi personer i våra organisationer som idag inte läser?

Under workshopen i mtten av december lyfte vi frågorna. Intresset var stort för hur personer med kognitiva svårigheter upplever och förstår skönlitterärar böcker. Författare, förläggare och redaktörer vill veta mer.

Att hinna undersöka skönlitteraturen inom nuvarande projekts tidsram verkar svårt, i varje fall om vi ska göra det på ett bra och fördjupat sätt. Flera av deltagarna i workshopen är intresserade av att delta i ett nytt projekt med fokus på skönlitteratur. Vi fick många tankar och ideer för vad som behövs göras och hur vi skulle kunna göra. Hur vi går vidare bestämmer projektets styrgrupp och vår finansiär Arvsfonden,

Under workshopen diskuterade vi också behovet av ett gemensamt sätt att mäta och klassificera lättlästa böcker.

Bland deltagarna fanns radaktörer, författare, förläggare och representanter från förbunden bakom Begriplig text. 

Text: Ester Hedberg

 

Ämnen: Share