Workshop med myndigheter

Vi har producerat en film som är inspelad under de workshopar som vi har haft med olika myndigheter.

Se filmen från våra workshopar med myndigheter. Under workshoparna gick vi igenom myndigheternas texter. Vi gick igenom olika aspekter i texterna, till exempel:

  • Är rubrikerna tydliga?
  • Finns det uppläsning?
  • Beskriver ingressen vad texten handlar om?
  • Finns det mellanrubriker?

Våra deltagare med egna lässvårigheter fick säga vad de tyckte om de olika aspekterna av texterna: Bra (grönt kort), neutralt (gult kort) eller dåligt (rött kort).

Filmen är cirka tre minuter lång.

Ämnen: Share