Välkommen till sidan om projekt Begriplig text

Begripligtext.se är en portal för språkprojektet Begriplig text. Det utgår från människors förmågor i relation till vårt sätt att kommunicera.

Begriplig text ägs av Afasiförbundet, Autism- och Aspergerförbundet, Dyslexiförbundet och FUB-för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Det gemensamma för dessa förbund är att de företräder personer vars kognitiva förutsättningar skiftar. I projektet ingår också Myndigheten för Tillgängliga Medier, MTM och Språkrådet.

Under portalens flik Begriplig text presenteras läsares kognitiva förmågor, det vidgade textbegreppet, som inkluderar text ur olika perspektiv och olika medier som ibland kan ersätta, eller komplettera text. Där beskrivs människans kognitiva förutsättningar, men också produktionsperspektivet och förmedlarperspektivet.
Den huvudsakliga målgruppen för Begriplig text, är alla som vill informera och kommunicera på ett sätt som blir begripligt för så många som möjligt.