Vad föredrar du?

Den här filmen är inspelad under Dysleximässan 2017, medverkande är Grace, Ingela, Douglas och Tor.

Grace och Ingela har fått två texter att titta på: Alternativ A och alternativ B.

Alternativ A: Peter gick till bokhandeln. Han letade efter mer information om hundar.

Alternativ B: Peter gick till bokhandeln. Den nyfikna pojken letade efter mer information om hundar.

Grace föredrar alternativ A

Ingela föredrar alternativ B eftersom den är mer berättande. Vad föredrar du?

Douglas har fått två texter att titta på: Alternativ A och alternativ B.

Douglas föredrar alternativ B. Vad föredrar du?

 Alternativ A: Mannen arbetade som kassör på snabbköpet.

Alternativ B: Mannen arbetade som snabbköpskassör.

Tor har fått två texter att titta på: Alternativ A och alternativ B.

Alternativ A: Det regnar. Jag är glad att jag inte behöver vara ute i dag. Jag hatar när det är dåligt väder.

Alternativ B:
Det regnar. 

Jag är glad 

att jag inte behöver vara ute i dag. 

Jag hatar när det är dåligt väder.

Tor föredrar egentligen inget av alternativen, eftersom han hellre lyssnar på text. Måste han välja, så blir det kanske alternativ B. Vad föredrar du?

Ämnen: