Vad är viktigast för dig? Svara på vår webbenkät!

Hjälp oss ta reda på mer om vad som gör en text begriplig!

Läs det här innan du startar: 
Tänk dig en situation då du måste läsa viktig information som inte intresserar dig. Texten är mellan en och två A4-sidor lång och kan vara antingen digital eller på papper. Vad är viktigast för att texten ska bli begriplig för dig?

Till enkäten

 

 

Ämnen: