Vad är viktigast för dig när du läser? Svara på vår webbenkät!

Bilden föreställer två händer. De är båda knutna. På den ena pekar tummen uppåt och på den andra nedåt.
Hjälp oss ta reda på mer om vad som gör en text begriplig! Vi försöker ta reda på vad personer med lässvårigheter tycker. Det är viktigt.

Läs det här innan du startar: 
Tänk dig en situation då du måste läsa viktig information som inte intresserar dig. Texten är mellan en och två A4-sidor lång och kan vara antingen digital eller på papper. Vad är viktigast för att texten ska bli begriplig för dig?

Det är enklast att göra enkäten i en dator. På mobiltelefon eller platta bör du lägga enheten lodrätt för att se enkäten så bra som möjligt.

Till enkäten

 

 

Ämnen: Share