Tydlig och saklig information

Kerstin Alm, tidigare konsulent från Asperger center, berättar om vilka behov som personer med Aspberger har för att de ska kunna ta till sig och förstå information.

Bland annat pratar man om att gruppen har ett stort behov av tydlig struktur och att det inte är bra att förenkla texter genom att ta bort innehåll.

Filmen från 2014 är cirka 25 minuter. Samtalet förs med Anita Hildén. Några hållpunkter med tidsangivelser i filmen är:

 • visuell information 1,30
 • tydlig struktur 2,20
 • behov av tydlig förklaring 4,00
 • att tolka ord konkret 5,30
 • berättande 6,00
 • att förstå tid 7,00
 • att uppleva och förstå 8,15
 • förenklade texter 10,15
 • metaforer 11,25
 • skämt 12, 00
 • uppläst text  12,15
 • illustrationer  17,00
 • presentationers hastighet 18,50
 • distraherande information 20,40
 • bakgrundsljud 21,45
Ämnen: Share