Testtillfällen

Inom projektet får personer med kognitiva funktionsnedsättningar möjlighet att delta i olika tester. I testerna får de undersöka olika texter och verktyg för att avgöra vad som gör information begriplig.