Ämne: Utvecklingsstörning

Bilden föreställer grafer på ett papper.

Forskning om utvecklingsstörning

Här hittar du ett urval av forskning som har gjorts om läsning och personer med utvecklingsstörning.
Victoria Sjöström

Att förmedla texter till den som inte läser själv

Vi ska skapa texter och information som är så begriplig som möjligt för så många som möjligt. Det ger självständighet och delaktighet. Samtidigt kommer vi...

Konsumenten/läsaren

Prenumerera på Ämne: Utvecklingsstörning