Ämne: Utvecklingsstörning

Victoria Sjöström

Att förmedla texter till den som inte läser själv

Vi ska skapa texter och information som är så begriplig som möjligt för så många som möjligt. Det ger självständighet och delaktighet. Samtidigt kommer vi...

Utvecklingsstörning

Prenumerera på Ämne: Utvecklingsstörning