Ämne: Typografisk text

Victoria Sjöström

Gott om tid är tillgänglighet

Så fort jag får chans att prata om kognitiv och kommunikativ tillgänglighet, om hur vi kan göra omgivningen och kommunikationen begriplig för den som har...

Medier och teknik

Prenumerera på Ämne: Typografisk text