Ämne: Skönlitteratur

Ann-Charlotte Ekensten

Läsglädje för alla

Ann-Charlotte Ekensten arbetar som författare och skrivpedagog. Hon skriver skönlitteratur och faktaböcker på lättläst svenska för barn, ungdomar och...
På bilden: deltagare i workshopen om skönlitteratur

Workshop om skönlitteratur

I projektet skiljer vi skönlitteratur från faktatexter. Under en workshop i december diskuterade vi hur vi ska arbeta med skönlitteratur.
Ung man med hörlurar.

Inläsning med inlevelse

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM genomför med jämna mellanrum undersökningar om kundnöjdhet av Legimus, deras talbokstjänst. Vid...
Prenumerera på Ämne: Skönlitteratur