Ämne: Lättlästdagen

Screen shot av Lättlästdagens hemsida.

Begriplig text på Lättlästdagen

Projekt Begriplig text kommer delta som en av talarna vid Lättlästdagen 2017.
Prenumerera på Ämne: Lättlästdagen