Ämne: Läsare

Kim Peek läser

Mannen med ett extremt minne

I denna film porträtteras Kim Peek. Mannen som inspirerade till filmen Rainman. Detta svenska reportage från TV4 visar det fänglande med att vi människor...
Peter Gärdenfors berättar

Om mänskliga förmågor - Peter Gärdenfors

I centrum för all utvekling står människan. Då menar vi människor med olika förutsättningar och behov, hävdar Peter Gärdenfors som är forskare i denna...
Kvinna sitter i soffan och läser

Muntligt och skriftligt - Göran Hägg

Skriften är den märkligaste av mänskliga uppfinningar. Den största av IT-revolutioner, säger Göran Hägg i denna artikel som han skrev för projektet Språka...
bild på viss del av omslaget

ICF en introduktion

Dagens syn på människor med och utan funktionsnedsättniangar beskrivs i ICF. ett system som vuxit fram sedan 1980-talet. Det ger en modern syn på vad...
Hedvall föreläser på Begripsams konferens

Kan man mäta begriplighet - P.O. Hedvall

En av talarna på Begripsams konferens Kan man mäta begriplighet var Per Olof Hedvall. Hans presentation kan du se i filmen här.
Hedvall beskriver Aktivitetsdiamanten

Aktivitetsdiamanten - P.O. Hedvall

Per Olof Hedvalls doktorsavhandling handlade om Aktivitetsdiamanten. Ett sätt att förklara hur aktivitet och delaktighet skapas.

Vi bygger vår hjärna

Professor Martin Ingvar berättar här i två filmer om hur hjärnan påverkas av språkliga aktiviteter.

Sidor

Prenumerera på Ämne: Läsare