Ämne: Klarspråk

Tanja Lind

Bättre för alla med klarspråk från myndigheter

Tanja Lind har skrivit sin magisteruppsats om hur personer med lässvårigheter förstår myndighetstext och vad klarspråk innebär för deras läsning.
Prenumerera på Ämne: Klarspråk