Ämne: Forskning och rapporter

Bild på ett blått tangentbord.

Forskning om autism

Här hittar du ett urval av forskning som har gjorts om läsning för personer med autismspectrum-diagnoser.
En trave böcker mot en vit bakgrund.

Forskning om Afasi

Här hittar du ett urval av forskning som har gjorts om läsning för personer med afasi.
Bild på Monica Reichenberg

Obegripliga läroböcker

Bindeord i texter är viktiga för att tydliggöra sammanhangen i en text. Även en tydlig berättare som tilltalar läsaren gör det enklare för läsaren, visar...

Sidor

Prenumerera på Ämne: Forskning och rapporter