Ämne: Dysleximässan

En kvinna framför datorskärm. Bredvid henne sitter en ung man som tittar på skärmen.

Vi testar begriplighet på Dysleximässan

Begriplig text besöker Dyslexiförbundets mässa i Gävle.
Prenumerera på Ämne: Dysleximässan