Ämne: Delaktighet & Demokrati

Sara Rydin, medelålders kvinna med ljust halvlångt hår och glasögon. Foto: Sara Rydin

Läsa text med öronen

I Dyslexiförbundet brukar vi använda begreppet ”öronläsning”. Det betyder att läsaren lyssnar på en uppläsning av texten. Med hjälp av teknik kan all text...
Kajsa Söderhjelm, ljushårig kvinna mot vit bakgrund. Foto: Karolinska sjukhuset

Delaktighet i forskning

Kan personer med stora lässvårigheter delta i forskningsprojekt? Är det etiskt korrekt att exkludera delar av befolkningen i forskningen? Det är frågor...
Framsidan boken.

Ett smartare samhälle?

Boken "Ett smartare samhälle?" från 2018 ger olika perspektiv på digitaliseringen av vardagen - bland annat vilka fördelar och nackdelar den har...
Ida Kåhlin, mörkhårig, korthårig kvinna i undre medelåldern med glasögon. Foto: Jonas Malmström

Välfärdssektorn borde gå före

Kunskap och förståelse kring svårigheter att ta till sig information behöver öka och välfärdssektor borde gå före och visa på goda exempel. Fysiskt och...
Fotografi av en medelålders kvinna med brunt hår och glasögon. Foto: Britt-Marie Sedvall

Att vilja men inte kunna vara självständig

Att leva med språkstörning eller afasi och kunna vara delaktig i alla områden i samhället som alla andra är inte helt enkelt. Att kunna rösta, ta körkort...
Fotot visar en svartvit bild av Linda Bergfeldt. Foto: Anders Åkerblom

Falska nyheter och demokrati

”Hur säkerställer vi att den som har svårt att förstå en text får information som är korrekt? Vem står upp för demokratin?” Det frågar sig Linda Bergfeldt...
Gruppbild där alla testdeltagare, ledsagare och övriga deltagare i projektet står uppställda på tre rader.

Seminarium i Almedalen

Om du lyssnar på oss blir din text begriplig! – Onsdagen den 4 juli kl 15.00 - 16.15

Sidor

Prenumerera på Ämne: Delaktighet & Demokrati