Ämne: Blogg

Sara Rydin, medelålders kvinna med ljust halvlångt hår och glasögon. Foto: Sara Rydin

Läsa text med öronen

I Dyslexiförbundet brukar vi använda begreppet ”öronläsning”. Det betyder att läsaren lyssnar på en uppläsning av texten. Med hjälp av teknik kan all text...
Kajsa Söderhjelm, ljushårig kvinna mot vit bakgrund. Foto: Karolinska sjukhuset

Delaktighet i forskning

Kan personer med stora lässvårigheter delta i forskningsprojekt? Är det etiskt korrekt att exkludera delar av befolkningen i forskningen? Det är frågor...
Linda Bergfeldt, foto: Anders Åkerblom

Därför behövs långsam talsyntes

När hastigheten sänks på de talsyntesröster som finns idag ändras betoning och tonhöjd. För den som har svårt att förstå och processa språk kan det då...
Bengt tittar rakt in i kameran och har en neutral bakgrund.

Lättläst politik blir som poesi

Blogginlägget handlar om hur poetisk lättläst text kan se ut - det är korta rader och avskalad text. Men om man ser till innehållet finns det skillnader...
Ida Kåhlin, mörkhårig, korthårig kvinna i undre medelåldern med glasögon. Foto: Jonas Malmström

Välfärdssektorn borde gå före

Kunskap och förståelse kring svårigheter att ta till sig information behöver öka och välfärdssektor borde gå före och visa på goda exempel. Fysiskt och...
Bild man i yngre medelåldern som har brunt hår och glasögon. Bilden är tagen utomhus.

Dyslexin hindrar honom inte att skriva

Magnus Ljunggren är en av Sveriges mest populära barn- och ungdomsförfattare. Att han själv har dyslexi är inte något som har hindrat honom från att...
Svartvit bild av medelålders kvinna med ljust halvblont hår.

Nyss kunde jag läsa

En del läser obehindrat och gärna. Andra måste kämpa med bokstäver och texter och tycker läsning är något nödvändigt ont. Men hur blir det om jag älskat...

Sidor

Prenumerera på Ämne: Blogg