Ämne: Begripsam AB

En kvinna framför datorskärm. Bredvid henne sitter en ung man som tittar på skärmen.

Vi testar begriplighet på Dysleximässan

Begriplig text besöker Dyslexiförbundets mässa i Gävle.
Moa Glantz från Funka och Annika Öhrn från FUB Västerås (Foto Ester Hedberg)

Första skarpa testet

Idag tisdag genomförde Begriplig text de första skarpa testerna inom ramen för projektet.
Prenumerera på Ämne: Begripsam AB