Ämne: Begriplig förmedling

Ylva Nielsen

Läsvänlig utformning av böcker

Hur formger man en bok så att den är lätt att läsa och ta sig genom för personer med dyslexi? Hur kan man se vilken bok som passar för målgruppen? Ylva...
Victoria Sjöström, Bilden visar en kvinna i halvlångt cendréfärgat hår mot en grå bakgrund.

Att förmedla texter till den som inte läser själv

Vi ska skapa texter och information som är så begriplig som möjligt för så många som möjligt. Det ger självständighet och delaktighet. Samtidigt kommer vi...
Idor Svensson på SDK-konferensen

Läs upp text och ta in information

Avkodning är viktigt att lära sig, men det är viktigt att även få uppläst text menar forskaren Idor Svensson.
Flicka ligger och läser

Det komplexa läsandet

Forskarna är idag ganska eniga om att dyslexi har sin grund i fonologiska svårigheter. Det betyder att det för oss som har dyslexi inte går automatiskt...
Jana i sitt arbetsrum

Läsningens syfte påverkar resultatet

Det syfte vi har med att läsa en text påverkar vad vi får ut av den, konstaterar docent Jana Holsanova.
Prenumerera på Ämne: Begriplig förmedling