Ämne: Aktuellt

Sara och Tor diskuterar text

Vad tycker läsare om texter?

Vilken text är enklast? Vi frågar läsare med kognitiva utmaningar vad de tycker om texter.
Text med resultat från läsning med ögonrörelsekamera.

Vad gör en text begriplig?

I projektet Begriplig text vill vi ta reda på vad som gör en text enkel att läsa och enkel att förstå. Under hela projektet utför vi tester. Deltagarna...
En kvinna framför datorskärm. Bredvid henne sitter en ung man som tittar på skärmen.

Vi testar begriplighet på Dysleximässan

Begriplig text besöker Dyslexiförbundets mässa i Gävle.
Moa Glantz från Funka och Annika Öhrn från FUB Västerås (Foto Ester Hedberg)

Första skarpa testet

Idag tisdag genomförde Begriplig text de första skarpa testerna inom ramen för projektet.
Ung man med hörlurar.

Inläsning med inlevelse

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM genomför med jämna mellanrum undersökningar om kundnöjdhet av Legimus, deras talbokstjänst. Vid...
Screen shot av Lättlästdagens hemsida.

Begriplig text på Lättlästdagen

Projekt Begriplig text kommer delta som en av talarna vid Lättlästdagen 2017.
Karin Zätterman. Foto: JAN-ERIK EJENSTAM

”Stort arbete att återerövra språket”

Karin Zätterman i Taberg fick afasi till följd av en hjärnblödning. Det påverkade talet, men också förmågan att läsa och skriva. I dag läser hon talböcker...
Prenumerera på Ämne: Aktuellt