Öppen workshop i Almedalen

Två kvinnor, Moa och Annika, sitter bredvid varandra och tittar på en datorskärm.
Hur vet du att du skriver begripligt? – Onsdagen den 4 juli kl 16.30 - 18.00

F-huset, Uppsala universitet - Campus Gotland, Skeppsbron 24, Sal F14

Arvsfondsprojektet Begriplig text tar reda på vad som gör texter enkla att läsa och förstå.
Det gör vi framförallt genom att låta personer med egna kognitiva svårigheter komma till tals. 

Under workshopen vill vi öka din medvetenhet om vad som gör texter svåra respektive enkla att läsa och förstå.
Vid våra stationer får du ökad självkännedom och bättre förståelse för hur andra läser:

  • Hur läser du? Vi mäter din lässtil med hjälp av en ”eye-tracker”
  • Hur läser andra, till exempel personer med kognitiva svårigheter?
  • Att skriva så att det blir lättare för fler att förstå 
  • Svara på vår enkät om vad som gör en text begriplig för dig 

Vi bjuder på snacks och dricka. 

Medverkande:

  • Begriplig text
  • Begripsam AB
  • Useit AB
  • Tobii Dynavox

Bakom projektet står Dyslexiförbundet, Afasiförbundet, Autism- och Aspergerförbundet och FUB – Förbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Projektet samverkar med Myndigheten för tillgängliga medier, Institutet för språk och folkminnen (Språkrådet), Nypon och Vilja förlag, Begripsam AB, Useit AB och Bjelle Media AB. Projektet stöd av Arvsfonden.

Arrangör: Begriplig text i samarbete med Dyslexiförbundet. För information om Dyslexiförbundets övriga seminarier se www.dyslexi.org

 

Ämnen:

Relaterade artiklar

Seminarium i Almedalen

Länkar

Film där vår testdeltagare Annika berättar vad hon tycker är svårt i text.
Share