Om mänskliga förmågor - Peter Gärdenfors

I centrum för all utvekling står människan. Då menar vi människor med olika förutsättningar och behov, hävdar Peter Gärdenfors som är forskare i denna film. i kognitionvetenska

Människor har olika förmågor. En del har lätt att hitta i en stad, andra har svårare. En del är bra på att minnas detaljer, andra har svårare för det. En del har lätt att känna igen ansikten, komma ihåg hur ord ser ut, eller att lägga ihop siffror och dra slutsatser. Att bilda sig inre föreställningar, eller att koppla en uppgift till andra iakttagelser och därmed se likheter och olikheter, är också funktioner vi har. Kognitiva funktioner har alltså med vårt tänkande att göra och de skiftar mellan olika människor.

Om man har ordentligt svårt för någon funktion, så kallas det funktionsnedsättning. Sådana kan ofta kompenseras. Många har nedsatt syn och har därför svårt att läsa, se på längre håll, eller att bedöma avstånd. De hindras då av sin nedsättning – det kallas att man har ett funktionshinder. Men det är mycket vanligt att denna typ av nedsättning kompenseras. Den som har det utrustas helt enkelt med glasögon, som slipas utifrån individens specifika behov. På så sätt anpassar vi alltså omgivningen, för dem, så att funktionsnedsättningen inte leder till något funktionshinder.

En nedsatt funktion behöver alltså inte bli hindrande för individen, om samhället (omgivningen) anpassas efter människors olika förutsättningar. Om man ska skriva en text, eller förmedla ett budskap, om man är webbredaktör, eller om man är researrangör, då bör man utgå från vilka behov mottagaren har.

Glasögon anpassas individuellt, men om vi bygger webbsidor eller ordnar betalningssystem för kollektivtrafiken, då är det enda vettiga att bygga systemen så att alla kan ta del av det och komma med på tåget.

Blicken vänds då mot dig som utvecklar produkter och tjänster och mot dig som upphandlar. Hur skicklig är du i ditt jobb? Har du den kunskap om hur folk fungerar, som du behöver för att kunna producera och upphandla tillgängliga varor och tjänster? Den viktiga frågan blir då kanske: Hur ska jag tänka för att det jag tar fram, ska bli användbart för alla.  

Grunden är människornas förutsättningar. Att utifrån människors skiftande förmågor finna passande lösningar, med hjälp av den uppsjö tekniker vi idag har till vårt förfogande. Men för att kunna göra det måste vi också veta hur människors tänkande fungerar. Det är vad Peter Gärdenfors talar om i filmen ovan.

 

Ämnen: Share