Nya tester med fokus på layout

En man och två kvinnor sitter vid ett bord med tidningar och magasin. De tittar på omslagen.
Stefan Johansson (testledare) och Britt-Marie Eriksson (deltagare) samtalar om tidningsomslag. Kajsa Söderhielm (logoped) hjälper till med kommunikationen. Till vänster Moa Glantz. Bild: Ester Hedberg
Hur ska texter vara utformade för att bli lätta att läsa och förstå? Våra deltagare hjälper oss att hitta svar.

Begriplig text samlar in kunskap om vad som gör texter enkla att läsa och att förstå. Det gör vi bland annat genom tester. Under mars månad genomför vi vår tredje omgång med kvalitativa tester. Den här gången tittar vi närmare på formens betydelse. Våra deltagare får läsa och analysera texter både på skärm och på papper. 

Vi frågar om det är bra eller dåligt med fetade nyckelord? Är markerade ingångar på nya stycken bättre än mellanrubriker? Underlättar sammanfattningsrutor? Var ska en sådan i så fall ligga i förhålllande till rubrik och ingress?  Och var ska bilderna ska placeras? Som testmaterial använder vi tidningar, papper och pennor samt för det digitala en prototyp till en webbsida där det finns möjlighet att visa olika alternativ på laypout.

Vi dokumenterar genom att deltagaren får fylla i skalor om hur bra eller dåligt olika uttryck och element i text fungerar. Vi använder en "eye-tracker" för att mäta ögonrörelser. Vi tar anteckningar och spelar in samtalen. 

Den här testomgången träffar vi 16 personer med olika typer av kognitiva svårigheter. Deltagarna kommer från Afasiförbundet, Autism- och Aspergerförbundet, Dyslexiförbundet och FUB - förbundet för personer med utvecklingsstörning. Varje test pågår i ungefär två timmar. Vi träffar deltagarna en och en eller parvis. Vi träffar gärna deltagarna flera gånger för att nå en fördjupning av samtalen och analyserna. 

Text: Ester Hedberg

 

 

 

 

 

 

 

 

Ämnen: