Om oss

Projektet Begriplig text vänder sig till dig som skriver, producerar eller förmedlar text och information. Vi delar med oss av kunskap om hur du bättre når personer med lässvårigheter. 
Kunskapen har vi samlat in från personer med egna kognitiva svårigheter.

Projektet pågår septeber 2016 - augusti 2019.

Metod
Vi har samlat in information genom att sitta ner med personer i målgruppen och fråga dem vad de tycker om olika texter. Vi har också använt ögonrörelsekamera för att titta närmare på läsmönster.

Vi sprider informationen genom föreläsningar, informationsmaterial och workshopar.

Våra resultat
Vi har samlat råd i broschyrer, igenom filmer med användarna och genom blogginlägg.
Läs mer

Vilka är vi?

Projektet är ett samarbete mellan Dyslexiförbundet, Afasiförbundet, Autism- & Aspergerförbundet och FUB (Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning).

Mer information om projektet.