Förmedling av begriplig information

Som förmedlare av information (bibliotikarie, lärare, förälder, producent) gäller det att veta vilken information som passar slutanvändaren. Slutanvändaren behöver rätt modalitiet och verktyg för att ta till dig informationen. Hur kan informationen klassificeras och märkas upp så att det blir lättare?