Kort om projektet

Collage med loggor

Mål

Projektet Begriplig text har som mål att förbättra tillgången till text och information. Vi utgår från att människor är olika när det kommer till de kognitiva funktionerna - det som är enkelt att förstå för en person, är inte per automatik enkelt för alla andra. Men med den variation som det vidgade textbegreppet ger utrymme för, kan budskapet vi vill förmedla göras begriplig för allt fler. Projektet pågår mellan september 2016 och september 2019.

Medverkande och samarbeten

DyslexiförbundetAfasiförbundetAutism- & Aspergerförbundet och FUB (Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) har beviljats medel från Allmänna arvsfonden för att under tre år driva projektet ”Begriplig text och information för alla”. Vi kallar oss för Begriplig text.

Projektet genomförs i nära samarbete med Myndigheten för Tillgängliga Medier (MTM) och Språkrådet. Vi samarbetar även med Begripsam AB, Useit AB och Nypon/Vilja förlag.

Projektet förvaltas av Dyslexiförbundet.

Kontakt

  • Ester Hedberg, huvudprojektledare, ester.hedberg[a]dyslexi.org
  • Hans Kilsved, projektledare, hans.kilsved[a]dyslexi.org
  • Sara Rydin, informatör, sara.rydin[a]dyslexi.org
  • Torbjörn Lundgren, sakkunnig, torbjorn.lundgren[a]dyslexi.org

Övriga kontaktuppgifter hittar du i sidfoten.

Läs mer om projektet.

Ämnen:

Bifogat material

PDF icon 201806_folder_bt.pdf

Länkar

Film om projektet inspelat under Lättlästdagen 2017