Kort om projektet

Collage med loggor

Projektet Begriplig text har som mål att förbättra tillgången till text och information. Vi utgår från att människor är olika när det kommer till de kognitiva funktionerna - det som är enkelt att förstå för en person, är inte per automatik enkelt för alla andra. Men med den variation som det vidgade textbegreppet ger utrymme för, kan budskapet vi vill förmedla göras begriplig för allt fler.

Dyslexiförbundet, Afasiförbundet, Autism- & Aspergerförbundet och FUB (Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) har beviljats medel från Allmänna arvsfonden för att under tre år driva projektet ”Begriplig text och information för alla”, som vi här för enkelhetens skull kallar Begriplig text. Projektet genomförs i nära samarbete med Myndigheten för Tillgängliga Medier (MTM) och Språkrådet

Vill du ta del av hela projektansökan så finner du den i länklistan.

Projektet förvaltas av Dyslexiförbundet.

Anställda i projektet är:

  • Ester Hedberg, huvudprojektledare, ester.hedberg[a]dyslexi.org
  • Janet Eltebo, projektkoordinatör, janet.eltebo[a]dyslexi.org
  • Sara Rydin, informatör, sara.rydin[a]dyslexi.org
  • Torbjörn Lundgren, sakkunnig, torbjorn.lundgren[a]dyslexi.org

Övriga kontaktuppgifter till projektet Begriplig text hittar du i sidfoten.

Läs mer här.

Ämnen:

Bifogat material

PDF icon 201803_folder_bt.pdf

Länkar

Film om projektet