Inläsning med inlevelse

Ung man med hörlurar.
Myndigheten för tillgängliga medier, MTM genomför med jämna mellanrum undersökningar om kundnöjdhet av Legimus, deras talbokstjänst. Vid talboksinspelningar har man tidigare fokuserat på att inläsningen ska göras med en mycket neutral röst, för att inte påverka läsningen. Den senaste undersökningen visar att MTM kanske ska tänka om.

MTM spelar in talböcker för att personer som har svårt att läsa fysiska böcker, ska har lika god tillgång till biblioteksböcker som andra. Tjänsten för talböcker heter Legimus och den är tillgänglig både genom en webbsida och en app. 

Äldre talböcker spelades alltid in med en neutral röst, så att läsningen inte skulle påverkas av det sätt som inläsaren tolkade texten. Läsarundersökningen visar att läsarna inte föredrar den typen av inläsning, även om undersökningen inte svara på varför det är så.
78 procent av personerna som svarat på undersökningen vill att inläsningen ska vara gjord med inlevelse. Endast 13 procent föredrar en neutral röst.
Undersökningen visar också att läsarna är ambvivalenta till skönlitteratur som är inläst med talsyntes. Bara sex procent av läsarna tyckte att det är viktigare att få boken snabbt och med talsyntes, än att vänta på att den ska läsas in med mänskligt tal. 75 procent föredrog det senare. 

Undersökningen är något begränsade eftersom myndigheten bara har sökt läsare via hemsidan legimus.se. De nämner själva att de också i framtiden borde skicka ut enkäten via e-post för att nå de personer som endast använder appen. Vill du läsa hela resultatet så hittar du den på: http://www.mtm.se/forskning-och-samverkan/anvandarundersokningar

Läs också artikeln om Cecilia Björkén-Nybergs forskning om ljudböcker, inlevelse och känslor. Den hittar du i länklistan.

Text: Sara Rydin

Ämnen:

Länkar

Cecilia Björkén-Nybergs forskning om ljudböcker
Share