Förståelse av idiom

Ny forskning visar att kognitiva faktorer är viktiga för att förstå idiom. Men även personligheten har inverkan.

En studie från 2018 i Frontiers in Psychology undersöker hur människor förstår idiom. Resultaten visar att förståelse av idiom påverkas av bland annat arbetsminne och impulskontroll. Men även personliga drag, som handlar om oro och öppenhet för nya erfarenheter, spelar in.

 

Cristina Cacciari, Paola Corrardini , Fabio Ferlazzo, 2018, Cognitive and Personality Components Underlying Spoken Idiom Comprehension in Context. An Exploratory Study, Frontiers in Psychology 9

https://www.researchgate.net/publication/324876401_Cognitive_and_Persona...

Ämnen: Share