Forskning om dyslexi

Här hittar du ett urval av forskning som har gjorts om läsning och personer med dyslexi.

Guider
Guide från British Dyslexia Association

Lundgren T, 2002, Framtidens läromedel,Hjälpmedelsinstitutet/FMLS

Miniukovich, A. and De angeli, A. and Sulpizio, S. and Venuti, P. (2017) Design guidelines for web readability. In: DIS2017, 10 - 14 June 2017, Edinburgh. 
Syftet med studien är att ta fram fasta råd att ta hänsyn till när man utvecklar texter för webben.

Svåra ord
N Gala, J Ziegler, 2016, Reducing lexical complexity as a tool to increase text accessibility for children with dyslexia, CL4LC 2016
Studien tittar på om förenklade texter kan vara till fördel när franska barn med dyslexi läser. Studien är liten, men förenkling av texter leder till att läshastigheten ökar och antalet läsfel minskar.

Grafisk förändring av text
Zorzi et al, 2012, Extra-large letter spacing improves reading in dyslexia, Proc Natl Acad Sci U S A
I denna studie testar man effekterna av att öka avståndet mellan bokstäver i text. Resultaten visar att franska och italienska elever med dyslexi har bättre läsförmåga när avstånden mellan bokstäverna är större.

Perea et al, 2012, The effects of inter-letter spacing in visual word recognition, Learning and Instruction 22

L. Evett and D. Brown. 2005. Text formats and web design for visually impaired and dyslexic readers-Clear Text for All. Interacting with Computers 17 (2005), 453–472. Issue 4.

 

Beth A O’Brien, J Stephen Mansfield, and Gordon E Legge. 2005. The effect of print size on reading speed in dyslexia. Journal of Research in Reading 28, 3 (2005), 332–349.

 

Luz Rello, Martin Pielot, Mari-Carmen Marcos, and Roberto Carlini. 2013. Size Matters (Spacing Not): 18 Points for a Dyslexic-friendly Wikipedia. In Proceedings of the 10th International Cross-Disciplinary Conference on Web Accessibility (W4A ’13). ACM, New York, NY, USA, Article 17, 4 pages.

Ämnen: Share