Vi bygger vår hjärna del två.

Professor Martin Ingvar fortsätter här berätta om hur hjärnan fungerar vid språkliga aktiviteter.

Man kan idag se hur hjärnan rent fysiskt påverkas av att vi utför olika aktiviteter. Man kan se vilka områden i hjärnan som aktiveras när man gör olika saker, men man kan också se att det skiljer sig mellan olika individer. 

Ämnen:

Relaterade artiklar

Vi bygger vår hjärna
Share