Begriplig text i Almedalen

Gruppbild från workshop med deltagare 15 juni 2018, fotot: Ylva Bjelle
Gruppbild från workshop med deltagare 15 juni 2018, fotot: Ylva Bjelle
Vi har allmän rösträtt, men viktig information om valet når inte alla. Hur ska vi lösa det? Vi ordnar seminarium och workshop i Almedalen.

 

Om du lyssnar på oss blir din text begriplig! – Seminarium
4 juli kl 15.00 - 16.15 

Arvsfondsprojektet Begriplig text tar reda på vad som gör texter enkla att läsa och förstå. Det gör vi framförallt genom att låta personer med egna kognitiva svårigheter komma till tals.

På seminariet diskuterar vi information om valet, webbtillgänglighet och demokrati. Vi inleder med en presentation av vad vi hittills kommit fram till. Därefter kommer panelen att få svara på våra deltagares frågor om begriplig text och information. Frågorna har vi spelat in på förhand på video.

I panelen:

 • Gabriella Sandström, Språkrådet
 • Ida Kåhlin, Sveriges Arbetsterapeuter
 • Ann Ander, Logoped med specialkompetens inom afasi
 • Maria O’Donnell, Myndigheten för tillgängliga medier
 • Eva Solberg, Moderat politiker
 • Torbjörn Lundgren, författare med dyslexi
 • Stefan Johansson, Begripsam

Moderator: Ylva Bjelle

Bakom projektet står Dyslexiförbundet, Afasiförbundet, Autism- och Aspergerförbundet och FUB – Förbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Projektet samverkar med Myndigheten för tillgängliga medier, Institutet för språk och folkminnen (Språkrådet), Nypon och Vilja förlag, Begripsam AB, Useit AB och Bjelle Media AB. Projektet stöd av Arvsfonden.

Läs mer på begripligtext.se

 

Hur vet du att du skriver begripligt? – Öppen workshop 
4 juli kl 16.30 - 18.00

Arvsfondsprojektet Begriplig text tar reda på vad som gör texter enkla att läsa och förstå. Det gör vi framförallt genom att låta personer med egna kognitiva svårigheter komma till tals. 

Under workshopen vill vi öka din medvetenhet om vad som gör texter svåra respektive enkla att läsa och förstå. Vid våra stationer får du ökad självkännedom och bättre förståelse för hur andra läser:

 • Hur läser du? Vi mäter din lässtil med hjälp av en ”eye-tracker”
 • Hur läser andra, till exempel personer med kognitiva svårigheter?
 • Att skriva så att det blir lättare för fler att förstå 
 • Svara på vår enkät om vad som gör en text begriplig för dig 

Vi bjuder på snacks och dricka. 

Medverkande:

 • Begriplig text
 • Begripsam AB
 • Uselt AB

Bakom projektet står Dyslexiförbundet, Afasiförbundet, Autism- och Aspergerförbundet och FUB – Förbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Projektet samverkar med Myndigheten för tillgängliga medier, Institutet för språk och folkminnen (Språkrådet), Nypon och Vilja förlag, Begripsam AB, Useit AB och Bjelle Media AB. Projektet stöd av Arvsfonden.

Läs mer på begripligtext.se

 

Arrangör: Begriplig text i samarbete med Dyslexiförbundet. För information om Dyslexiförbundets övriga seminarier se www.dyslexi.org

Ämnen: