Aktivitetsdiamanten - P.O. Hedvall

Per Olof Hedvalls doktorsavhandling handlade om Aktivitetsdiamanten. Ett sätt att förklara hur aktivitet och delaktighet skapas.

Per Olof Hedvalls doktorsavhandling ger en genomtänkt syn på hur man kan betrakta människan när man till exempel ska bidra till att skapa tillgängliga situationer. Hans resonemang kan omsättas på till det arbete projektet Begriplig text arbetar med. Hans sett att betrakta frågan kan också ses som en precisering av det förhållingssätt som svens funktionshinderpolitik utgår ifrån - det som bär namnet ICF, Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa.

Ämnen:

Relaterade artiklar

Synen på människan - P. O. Hedvall

Länkar

Om Per Olof Hedvall och avhandlingen

Bifogat material

PDF icon aktivitetsdiamanten.pdf
Share